Dotace na solární systémy

Solární systémy navrhujeme tak, aby splňovaly podmínky dotačního programu. Administrativu spojenou s přípravou a podáním žádosti o dotaci zajišťujeme pro naše zákazníky, aby nemuseli studovat komplikovaná pravidla dotačních programů.

Dotační program Nová zelená úsporám Rodinné domy

Instalací solárního systému získáváte mnoho výhod. Každý zákazník sleduje trochu jiné přínosy, které jsou pro něj důležité. Uveďme ty základní a obecné:

 

Solární systém na přípravu teplé vody                                                                         dotace až 38 500 Kč
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění                                                   dotace až 55 000 Kč
Rozšíření stávajícího solárního systému                                                                      dotace až 16 500 Kč
Podpora na zpracování odborného posudku                                                               dotace až 5 000 Kč
Dotační bonus při kombinaci s Kotlíkovou dotací                                                      dotace 20 000 Kč

Dotační program Nová zelená úsporám Bytové domy

Solární systém na přípravu teplé vody                                                                    dotace až 15 000 Kč/b.j.
Solární systém na přípravu teplé vody a přitápění                                              dotace až 15 000 Kč/b.j.
Podpora na zpracování odborného posudku                                                         jako způsobilé výdaje

Dotační program Kotlíkové dotace

Součásti solárního systému jsou způsobilými výdaji spolu s výdaji na nový zdroj tepla